1,840,000 ₪
דירה 6 חדרים
301 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,090,000 ₪
דירה 4 חדרים
130 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
930,000 ₪
דירה 3 חדרים
85 מ״ר
יצירת קשר
950,000 ₪
דירה 3 חדרים
99 מ״ר + 1 מ״ר מרפסות
יצירת קשר
בלעדי
950,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
88 מ״ר + 1 מ״ר מרפסות
יצירת קשר
בלעדי
1,650,000 ₪
בית 5.5 חדרים
130 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
870,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
90 מ״ר
יצירת קשר
750,000 ₪
דירה 3 חדרים
59 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,690,000 ₪
בית 6 חדרים
126 מ״ר
יצירת קשר
750,000 ₪
דירה 3 חדרים
59 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
895,000 ₪
דירה 3 חדרים
76 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,580,000 ₪
דירה 5 חדרים
143 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,720,000 ₪
דירה 4 חדרים
115 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,650,000 ₪
דירה 4 חדרים
105 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,880,000 ₪
דירת גן 5 חדרים
135 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,390,000 ₪
דירה 4 חדרים
115 מ״ר
יצירת קשר
1,620,000 ₪
בית 6 חדרים
140 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,880,000 ₪
דירת גן 5 חדרים
135 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,650,000 ₪
בית 6 חדרים
150 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,550,000 ₪
דירה 5 חדרים
126 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,300,000 ₪
דירה 5 חדרים
111 מ״ר
יצירת קשר
1,190,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,320,000 ₪
דירה 4 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
1,250,000 ₪
דירה 4 חדרים
105 מ״ר + 1 מ״ר מרפסות
יצירת קשר
בלעדי
1,430,000 ₪
דירה
122 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,690,000 ₪
דירת גן 6 חדרים
141 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,100,000 ₪
דירה 3 חדרים
79 מ״ר + 1 מ״ר מרפסות
יצירת קשר
1,190,000 ₪
דירה 4 חדרים
100 מ״ר + 1 מ״ר מרפסות
יצירת קשר
בלעדי
1,470,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
116 מ״ר + 1 מ״ר מרפסות
יצירת קשר
בלעדי
1,900,000 ₪
דירת גג 5 חדרים
132 מ״ר
יצירת קשר
1,940,000 ₪
דירת גן 5 חדרים
131 מ״ר + 1 מ״ר מרפסות
יצירת קשר
2,590,000 ₪
בית 5 חדרים
210 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,250,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,670,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,480,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
דירת גג 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,180,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,250,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
830,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,235,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,320,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,270,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,370,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,980,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,000,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,060,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,500,000 ₪
בית 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,420,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,650,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
900,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,000,000 ₪
דופלקס 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
910,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,095,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,180,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,560,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,050,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,550,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,270,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,050,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,450,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,790,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,400,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
910,000 ₪
דירת גן 2 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,500,000 ₪
דירת גג 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,350,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,600,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,095,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,750,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,650,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,050,000 ₪
בית 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
850,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,100,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
965,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,260,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,400,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,000,000 ₪
בית 8 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,600,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,240,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,750,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,000,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,400,000 ₪
דופלקס 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,245,000 ₪
דופלקס 7 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,400,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,090,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,780,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,300,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,790,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,640,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
865,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,030,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,300,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,050,000 ₪
דירה 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,100,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,185,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
960,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,100,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,700,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,680,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,030,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,020,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,190,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,950,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,280,000 ₪
דירת גן 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,500,000 ₪
מגרש 0
יצירת קשר
בלעדי
1,750,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,730,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,580,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
900,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,700,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,180,000 ₪
מגרש 0
יצירת קשר
בלעדי
1,170,000 ₪
מגרש 0
יצירת קשר
בלעדי
2,100,000 ₪
בית 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,300,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,890,000 ₪
דירת גג 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,780,000 ₪
דירה 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,160,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,070,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,265,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,880,000 ₪
בית 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,430,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,450,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,350,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,250,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,320,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
בית 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,220,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,140,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,100,000 ₪
בית 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,850,000 ₪
בית 8.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,250,000 ₪
דירה 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,950,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,350,000 ₪
בית 8 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,400,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,290,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,350,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
920,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
1,990,000 ₪
בית 7 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,450,000 ₪
בית 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,600,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,350,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
910,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
790,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,390,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,090,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,660,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,590,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
970,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,150,000 ₪
בית 7 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,170,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,570,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,350,000 ₪
דירה 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
980,000 ₪
דירת גן 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,230,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
850,000 ₪
דירה 2 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,500,000 ₪
דירת גג 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,770,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
920,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,885,000 ₪
בית 7 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,600,000 ₪
דירת גן 6.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,480,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,900,000 ₪
דירת גג 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,300,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,750,000 ₪
דירה 8 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,690,000 ₪
בית 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,770,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,250,000 ₪
בית 7 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,840,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,700,000 ₪
בית 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,500,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,950,000 ₪
בית 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,950,000 ₪
בית 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,820,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,170,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,299,000 ₪
דירת גג 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,380,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,190,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,850,000 ₪
בית 6.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,080,000 ₪
בית 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,190,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,150,000 ₪
בית 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,750,000 ₪
דירת גג 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,070,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,070,000 ₪
בית 7 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,680,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,840,000 ₪
בית 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,200,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,640,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,340,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
840,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
930,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,670,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,325,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,600,000 ₪
בית 5.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,280,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,100,000 ₪
דופלקס 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,000,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,140,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,450,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
990,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,200,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,690,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,070,000 ₪
דירת גג 4 חדרים
יצירת קשר
נמכר
930,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,490,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,180,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,360,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
985,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,165,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,480,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,850,000 ₪
בית 7 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,450,000 ₪
דופלקס 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,650,000 ₪
דופלקס 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,250,000 ₪
דירת גן 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,250,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
990,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,100,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,380,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,300,000 ₪
דירת גן 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,890,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,049,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,049,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,200,000 ₪
בית 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
2,500,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,550,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,590,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,330,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
930,000 ₪
דירה 3 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
דירה 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
990,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
3,900,000 ₪
בית 6 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,870,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,230,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
יצירת קשר
נמכר
1,165,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,650,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,500,000 ₪
בית 5 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,580,000 ₪
דירת גן 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי
1,320,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
בלעדי