בלעדי
530,000 ₪
דירה 3 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
890,000 ₪
דירה 5 חדרים
130 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
520,000 ₪
דירה 3 חדרים
67 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
500,000 ₪
דירה 3 חדרים
67 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
980,000 ₪
דופלקס 6 חדרים
160 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
560,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
63 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
630,000 ₪
דירה 4 חדרים
103 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
520,000 ₪
דירה 3 חדרים
75 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,280,000 ₪
דופלקס 6 חדרים
180 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
500,000 ₪
דירה 3 חדרים
59 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
495,000 ₪
דירה 3 חדרים
75 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
690,000 ₪
דירה 4 חדרים
83 מ״ר
יצירת קשר
800,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
89 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,895,000 ₪
בית 6 חדרים
147 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
דירה 5 חדרים
130 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
890,000 ₪
דירה 4 חדרים
103 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,800,000 ₪
בית 6 חדרים
300 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
670,000 ₪
דירה 4 חדרים
83 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,190,000 ₪
מגרש 0
+ 190 מ״ר קרקע
יצירת קשר
בלעדי
780,000 ₪
דירה 4 חדרים
90 מ״ר
יצירת קשר
נמכר
850,000 ₪
דירה 4 חדרים
97 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
820,000 ₪
דירה 3 חדרים
75 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
798,000 ₪
דירה 3 חדרים
74 מ״ר
יצירת קשר
נמכר
850,000 ₪
דירה 3 חדרים
94 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
785,000 ₪
דירה 4 חדרים
95 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
720,000 ₪
דירה 3 חדרים
75 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
950,000 ₪
דירה 3 חדרים
94 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,080,000 ₪
דירה 4 חדרים
102 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
675,000 ₪
דירה 3.5 חדרים
76 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
690,000 ₪
דירה 3 חדרים
76 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
875,000 ₪
דירה 3 חדרים
86 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
780,000 ₪
דירה 4 חדרים
75 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,245,000 ₪
דירה 4 חדרים
122 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
715,000 ₪
דירה 3 חדרים
74 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
480,000 ₪
דירה 2 חדרים
45 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,060,000 ₪
דירה 4 חדרים
102 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
850,000 ₪
דירה 3 חדרים
91 מ״ר
יצירת קשר
נמכר
1,100,000 ₪
דירה 4 חדרים
111 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
940,000 ₪
דירה 3 חדרים
89 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
760,000 ₪
דירה 3 חדרים
80 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
840,000 ₪
דירה 4 חדרים
85 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
950,000 ₪
דירה 4 חדרים
99 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
795,000 ₪
דירה 4 חדרים
70 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
960,000 ₪
דירה 4 חדרים
102 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
850,000 ₪
בית 8 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
645,000 ₪
דירה 3 חדרים
57 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,140,000 ₪
דירה 4 חדרים
112 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
520,000 ₪
דירה 3 חדרים
55 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,390,000 ₪
דירה 5 חדרים
125 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,145,000 ₪
דירה 4 חדרים
115 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
480,000 ₪
מגרש 0
+ 38 מ״ר קרקע
יצירת קשר
בלעדי
1,195,000 ₪
דירה 5 חדרים
117 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,095,000 ₪
דירה 4 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
750,000 ₪
דירה 4 חדרים
90 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
690,000 ₪
דירה 3 חדרים
70 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
848,000 ₪
דירה 3 חדרים
88 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,190,000 ₪
דירה 4 חדרים
115 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,350,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
120 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
2,290,000 ₪
בית 5 חדרים
250 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,220,000 ₪
בית 5 חדרים
145 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,540,000 ₪
דירה 5 חדרים
137 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,480,000 ₪
דירה 5 חדרים
140 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,690,000 ₪
דירה 6 חדרים
180 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
750,000 ₪
דירה 4 חדרים
83 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,240,000 ₪
דירה 5 חדרים
116 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
960,000 ₪
דירה 4 חדרים
98 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,385,000 ₪
דירה 5 חדרים
133 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,440,000 ₪
דירה 5 חדרים
135 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,195,000 ₪
דירת גן 4 חדרים
130 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,600,000 ₪
מגרש 0
+ 416 מ״ר קרקע
יצירת קשר
בלעדי
995,000 ₪
דירה 4 חדרים
97 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,920,000 ₪
בית 5.5 חדרים
270 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,020,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
96 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,095,000 ₪
דירה 5 חדרים
107 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,250,000 ₪
דירה 4 חדרים
120 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
660,000 ₪
דירה 3 חדרים
60 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,195,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
120 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
דירה 4 חדרים
104 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,310,000 ₪
בית 7 חדרים
195 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,220,000 ₪
דירה 4 חדרים
109 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,230,000 ₪
דירה 4 חדרים
116 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,280,000 ₪
דירה 4 חדרים
118 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,245,000 ₪
דופלקס 4 חדרים
116 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,240,000 ₪
דירה 4 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,150,000 ₪
דירת גן 5 חדרים
107 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,350,000 ₪
דירה 4 חדרים
135 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,190,000 ₪
דירה 4 חדרים
99 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
850,000 ₪
דירה 2 חדרים
60 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,270,000 ₪
דירה 4 חדרים
111 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,350,000 ₪
דופלקס 6 חדרים
136 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
669,000 ₪
דירה 3 חדרים
67 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,190,000 ₪
דירה 4.5 חדרים
89 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,545,000 ₪
דירה 5 חדרים
120 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,348,000 ₪
דופלקס 4 חדרים
112 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
890,000 ₪
דירה 3 חדרים
78 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,410,000 ₪
דירה 4 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
670,000 ₪
דירה 3 חדרים
50 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,449,000 ₪
דירה 5 חדרים
120 מ״ר
יצירת קשר
נמכר
1,125,000 ₪
דירה 4 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
400,000 ₪
מגרש 0
+ 25 מ״ר קרקע
יצירת קשר
בלעדי
715,000 ₪
דירה 3 חדרים
65 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,370,000 ₪
דירה 5 חדרים
114 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,490,000 ₪
דירה 4 חדרים
103 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
880,000 ₪
דירה 4 חדרים
80 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,520,000 ₪
דירה 4 חדרים
124 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,630,000 ₪
דירה 9.5 חדרים
220 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,600,000 ₪
דירה 4 חדרים
117 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,890,000 ₪
בית 6 חדרים
160 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,290,000 ₪
דירה 3 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,370,000 ₪
דירה 4 חדרים
100 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,690,000 ₪
דירה 4 חדרים
120 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
500,000 ₪
דירה חדר וחצי
31 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,520,000 ₪
דירה 5 חדרים
118 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,920,000 ₪
דירת גן 4 חדרים
130 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
2,170,000 ₪
דירת גג 5 חדרים
160 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,780,000 ₪
דופלקס 5 חדרים
130 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
2,000,000 ₪
מגרש 0
+ 241 מ״ר קרקע
יצירת קשר
בלעדי
2,500,000 ₪
דירה 5 חדרים
148 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
2,119,000 ₪
דירה 5 חדרים
160 מ״ר
יצירת קשר
בלעדי
1,180,000 ₪
דירה 4 חדרים
יצירת קשר
נמכר
450,000 ₪
מגרש 0
יצירת קשר
אין נכסים העונים על תנאי החיפוש שלכם

נסו להתרחק או לשנות את קריטריוני החיפוש.

אל תפספסו את הנכס המושלם

הירשמו לשירות ההתראות ותקבל הודעת דואר אלקטרוני בכל פעם שמתפרסמים נכסים חדשים התואמים לתנאי החיפוש שלכם.

בלחיצה על הכפתור אני מסכים/ה לתנאי השימוש תנאי השירות

נהריה